Avonturijn Hilversum

Uw kind aanmelden?

Klik hier voor het aanmeldingsformulier en de bijlage.
 

Medezeggenschapsraad

Iedere school binnen Stichting Proceon heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zitten een aantal gekozen ouders en personeelsleden. Op Avonturijn bestaat de MR uit drie ouders en drie teamleden. De taken en bevoegdheden van de MR staan uitgebreid beschreven in een reglement, dat op iedere school in te zien is.

Wat doet de MR?
In de MR worden onderwerpen besproken die van belang zijn voor leerlingen, teamleden en natuurlijk de ouders. De MR overlegt met de directie over het beleid op school, bijvoorbeeld welke activiteiten de school onderneemt om pesten tegen te gaan of om de veiligheid in en om de school te handhaven, hoe om te gaan met een groeiend aantal leerlingen, wat de prioriteiten zijn voor komend schooljaar, het aanstellen van teamleden, directie en de begroting.

De MR is een wettelijk orgaan. Feitelijk moet de directie alle zaken die van belang zijn voor kinderen, teamleden en ouders bespreken met de MR. Via de MR hebben teamleden en ouders instemmingsrecht of adviesrecht op belangrijke onderdelen van het beleid.

De MR is er niet om individuele problemen tussen ouders/kinderen en de school te bespreken. Uw individuele problemen kunt u bespreken met de leerkracht, de directie of het schoolbestuur. De MR kan wel uw signalen oppikken om dit te gebruiken als 'kapstok' om het onderwerp (algemeen) ter bespreking in de vergadering met de directie te brengen.

Notulen
De vergaderdata van de MR staan in de schoolkalender.
Hieronder vindt u de notulen van de vergaderingen van dit schooljaar.
4-10-2016, 29-11-2016, 31-01-2017, 28-03-2017, 30-05-2017, 20-05-2017

Namens de teamleden zitten in de MR:

  • Samantha Rebel groep 3a
  • Laura Ploeg groep 6/8
  • Jolien van Hamond groep 1/2b

Namens de ouders zitten in de MR:

  • Robert Winkel (voorzitter), vader Lotte groep 3a
  • Danielle Koopman, moeder Anneloes groep 8 & Isabelle groep 1a
  • Hans Rispens (penningmeester), vader Nynke groep 4 & Jelle groep 3a

U kunt de MR bereiken via de mail mr.avonturijn@proceon.nl, maar u kunt de leden ook altijd aanspreken op het schoolplein.