Avonturijn Hilversum
  • Avonturijn Hilversum
  • Home
  • Voor ouders
  • Externe vertrouwenspersonen Stichting Proceon

Uw kind aanmelden?

Wilt u uw kind bij ons aanmelden? Stuur een e-mail aan avonturijn@proceon.nl - dan nemen we contact met u op.

Externe vertrouwenspersonen Stichting Proceon

Stichting Proceon voorziet in externe vertrouwenspersonen voor klachten en meldingen rond ongewenst gedrag (machtsmisbruik, pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie, onheuse bejegening, mishandeling en miscommunicatie).


Voor de scholen van Proceon zijn mevrouw Giti Bán en de heer Frank Brouwer de externe vertrouwenspersonen. Beiden zijn werkzaam bij Stichting School & Veiligheid. Hieronder stellen zij zich aan u voor en vindt u hun contactgegevens:

 

Giti Bán
g.ban@schoolenveiligheid.nl – 030 - 285 66 08

Giti Bán werkt al vele jaren bij School & Veiligheid als trainer en adviseur van vertrouwenspersonen.
Zij werkte mee aan tal van door vertrouwenspersonen gebruikte materialen, zoals de bekende “Handreiking voor vertrouwenspersonen in het onderwijs”. Haar jarenlange ervaring op de helpdesk maakt haar een externe vertrouwenspersoon met veel kennis van de onderwijspraktijk. Deze kennis gebruikt zij ook bij de organisatie van de landelijke conferenties voor vertrouwenspersonen.
Giti is externe vertrouwenspersoon voor scholen in het hbo, primair- en voortgezet onderwijs.

 

Frank Brouwer
f.brouwer@schoolenveiligheid.nl – 030 - 285 66 35

Frank Brouwer werkt bij School & Veiligheid als trainer en adviseur van vertrouwenspersonen. Daarnaast maakt hij deel uit van het helpdeskteam dat informatie en advies geeft over sociale veiligheid aan iedereen die werkzaam is in het onderwijs. Zijn specialisme is de wet- en regelgeving rond sociale veiligheid en vertrouwenswerk. Frank is jarenlang intern vertrouwenspersoon geweest in de organisaties waar hij gewerkt heeft en is externe vertrouwenspersoon voor scholen in primair- en voortgezet onderwijs.